Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Ετσι κι αλλοιώς, μπάχαλο

Φίλος, ανακάλυψε άλλες δύο σελίδες στο facebook με τίτλο Λαϊκό Τραγούδι. Σε μία μάλιστα απ' αυτές χρησιμοποιούν και το λογότυπο του περιοδικού μας. Που δείχνει οτι δεν έχουν άγνοια για την ύπαρξη και του περιοδικού και της ιστοσελίδας του και του blog του. Τους παρακαλούμε κι από δω να μην το χρησιμοποιούν, γιατί μπερδευόμαστε. ΄
Δεν μπορούμε - κι ούτε θέλουμε - να κάνουμε κάτι άλλο.
Απλώς κάνουμε γνωστό στους αναγνώστες του περιοδικού οτι δεν έχουμε καμμιά σχέση με το facebook. Συνεπώς, οποιαδήποτε σελίδα στο facebookπου φέρει το τίτλο Λαϊκό Τραγούδι δεν έχει σχέση μαζί μας, ούτε άμεση ούτε έμμεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: