Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

7 ΝΥΧΤΕΣ-ΑΠΤΑΛΙΚΟ

Αύριο Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, αρχίζει με Δημητριανάκη, Αινίτη και Ζήλου. Είναι το μαγαζί "7 νύχτες" στην οδό Ηρώνδα στο Παγκράτι, που τώρα θα λέγεται "Απτάλικο". Είναι δίπλα στο παλιό "Απτάλικο". Μπουζούκι ο Αρίστος Μαραγκός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: